Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

III NAGRODA dla Natalii Muchy

Nasza uczennica NATALIA MUCHA  z klasy skrzypiec p. Dominiki Karwowskiej zdobyła III MIEJSCE na III Ogólnopolskim Konkursie Miniatury Skrzypcowej odbywającym się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4  im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w dniu 3 marca 2018.
Gratulujemy ;)
Odsłon : 148697