Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Przerwa majowa

Przerwa majowa
29 kwietnia - 3 maja

Dnia 4 maja ( piątek) nie będzie zajęć ORFFA
Odsłon : 148686