Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Nabór do szkoły

Przyjmowanie kandydatów do szkoły I stopnia:

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania kwalifikacyjne (przesłuchania) w każdy poniedziałek, środę, czwartek lub piątek w siedzibie szkoły ( w godz. 15.00 - 19.00). Spotkania te mają na celu stwierdzenie stopnia muzykalności dziecka

( sprawdzamy słuch muzyczny, poczucie rytmu, dyspozycje głosowe oraz pamięć muzyczną), przy czym wszystkie te ćwiczenia odbywają się na zasadzie testów melodycznych i rytmicznych. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie.

 

Wskazane jest, żeby dziecko miało przygotowane zaśpiewanie wyuczonej piosenki bez akompaniamentu.

 

Przyjmowanie kandydatów do szkoły II stopnia - wydział instrumentalny:

Odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje: część praktyczną   ( wykonanie utworów przygotowanych przez kandydata) i część teoretyczną   ( egzamin z kształcenia słuchu).

 

Przyjmowanie kandydatów do szkoły II stopnia - wydział wokalny:

Wykonanie utworów przygotowanych przez kandydata  + zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do kształcenia na tym kierunku.

Odsłon : 148683