Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Program nauczania

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

szkoła I stopnia

cykl kształcenia: 6 -letni

(w ujęciu tygodniowym)

klasa I:

 • instrument główny 2 x 30 min

 • kształcenie słuchu 2 godz lekcyjne

 • rytmika 1 godz. lekcyjna

 

klasa II:

 • instrument główny 2 x 30 min.

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • rytmika 1 godz. lekcyjne

 

Klasa III:

- instrument główny 2 x 30 min.

 • rytmika 1 godz. lekcyjna

 • kształcenie słuchu 2 godz.lekcyjne

 

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna

 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

 

Klasa V:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • fortepian dodatkowy (nie dot. klasy fortepianu gł.) 30 min.

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjne

 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

 

Klasa VI:

 • instrument główny 2 godz.lekcyjne

 • fortepian dodatkowy ( nie dotyczy klasy fortepianu głównego ) 30 min.

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna

 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

Akompaniament – realizowany średnio w wymiarze 15 minut tygodniowo na 1 ucznia, rozliczany semestralnie, nie podlega ocenianiu ( nie dotyczy klas: fortepianu i gitary)


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

szkoła I stopnia

cykl kształcenia: 4 -letni

(w ujęciu tygodniowym)

 

Klasa I:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna

 • chór 2 godz. lekcyjne

 

Klasa II :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna

 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

 

Klasa III:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • fortepian dodatkowy ( nie dotyczy klasy fortepianu gł. ) 30 min.

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna

 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

 

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • fortepian dodatkowy ( nie dot. klas fortepianu głównego ) 30 min.

 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

 

Akompaniament – realizowany średnio w wymiarze 15 minut tygodniowo na 1 ucznia, rozliczany semestralnie, nie podlega ocenianiu ( nie dotyczy klas: fortepianu i gitary)

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

szkoła II stopnia

cykl kształcenia: 6 -letni

specj. instrumentalista

(w ujęciu tygodniowym)

Klasa I :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • zasady muzyki  z elem. edycji nut 1 godz. lekcyjna

 • historia muzyki  2 godz. lekcyjne

 • fortepian obowiązkowy 30 min.

 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

 • zespół kameralny 2 godz. lekcyjne

 

Klasa II :

 • instrument główny 2 godz.lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • zasady muzyki z elem. edycji nut 1 godz lekcyjna

 • historia muzyki  2 godz. lekcyjne

 • fortepian obowiązkowy 30 min.

 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

 • zespół kameralny 2 godz. lekcyjne

Klasa III :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • fortepian obowiązkowy 30 min.

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • harmonia 2 godz. lekcyjne

 • historia muzyki  2 godz. lekcyjne

 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne

 • chór lub orkiestra 2godz. lekcyjne

 • literatura muzyczna 1 godz. lekcyjna

Klasa IV :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • fortepian obowiązkowy 30 min.

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • harmonia 2 godz. lekcyjne

 • historia muzyki  2 godz. lekcyjne

 • chór lub orkiestra 2 godz lekcyjne

 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne

 • literatura muzyczna 1 godz. lekcyjna

 • nauka akompaniamentu ( tylko dla fortepianu głównego ) 1 godz. lekcyjna

Klasa V :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne

 • fortepian dodatkowy 30 min.

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • harmonia 2 godz. lekcyjne

 • nauka akompaniamentu ( tylko dla fortepianu głównego ) 1 godz.

 • orkiestra lub chór 2 godz. lekcyjne

Klasa VI:

 • instrument główny 3 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 

Akompaniament realizowany jest w wymiarze średnio 30 minut w przeliczeniu na 1 ucznia, w klasie VI – do 2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na 1 ucznia. ( nie dotyczy klas fortepianu i gitary ). Nie podlega ocenianiu.

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

szkoła II stopnia

cykl kształcenia: 4 -letni

specj. wokalista

(w ujęciu tygodniowym)

klasa I :

 • przedmiot główny- śpiew 2 godz. lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • zasady muzyki  z elem. edycji nut 1 godz. lekcyjna

 • historia muzyki  2 godz. lekcyjne

 • fortepian dla wokalistów 2 godz. lekcyjne

 • czytanie nut głosem 1 godz. lekcyjna

 • dykcja i recytacja 1 godz. lekcyjna

 

Klasa II :

 • przedmiot główny- śpiew 2 godz. lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • zasady muzyki  z elem. edycji nut 1 godz. lekcyjna

 • historia muzyki  2 godz. lekcyjne

 • fortepian dla wokalistów 2 godz. lekcyjne

 • czytanie nut głosem 1 godz. lekcyjna

 • dykcja i recytacja 1 godz. lekcyjna

 • zespół wokalny 2 godz. lekcyjne

 • chór 2 godz. lekcyjne

Klasa III :

 • przedmiot główny - śpiew 2 godz. lekcyjne

 • fortepian dla wokalistów 2 godz. lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • harmonia 2 godz. lekcyjne

 • chór 2 godz. lekcyjne

 • zespół wokalny 2 godz lekcyjne

 • historia muzyki  2 godz. lekcyjne

 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne

 • czytanie nut głosem 1 godz. lekcyjna

 • dykcja i recytacja 1 godz. lekcyjna

Klasa IV:

 • przedmiot główny – śpiew 3 godz. lekcyjne

 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne

 • historia muzyki  2 godz. lekcyjne

 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne

 • dykcja i recytacja 1 godz. lekcyjna

 • chór 2 godz. lekcyjne

 • zespół wokalny 2 godz. lekcyjne

 • harmonia 2 godz. lekcyjne

 • czytanie nut głosem 1 godz. lekcyjna

 

Akompaniament realizowany jest w wymiarze średnio 2 godzin na 1 ucznia tygodniowo, rozliczany semestralnie, nie podlega ocenianiu.

 

 

Odsłon : 148693