Regulamin Newslettera Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutowskiego w Wołominie

Poprawiony: piątek, 27 maja 2011 10:48 Wpisany przez Regulamin czwartek, 26 maja 2011 08:24

Regulamin newsletter'a Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutowskiego w Wołominie:

1. Newsletter wysyłany jest tylko na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Newsletter zawiera informacje związane z działalnością Szkoły m.in aktualną ofertę oraz informacje o wydarzeniach dotyczących Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutowskiego w Wołominie.

3. Otrzymywanie newsletter'a w postaci listu elektronicznego jest bezpłatne.

4. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania poprzez kontakt z pracownikiem Szkoły.

5. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.

6. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a.

7. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutowskiego w Wołominie nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

8. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutowskiego w Wołominie zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu.