Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
1 2018-05-30 AUDYCJA KLASY HARFY
2 CYKL AUDYCJI MAJOWYCH " MAJ Z MUZYKĄ"
3 2018-04-26 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
4 2018-04-25 AUDYCJA KLAS SKRZYPIEC i FORTEPIANU
5 2018-04-23 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC

Strona 1 z 24

Odsłon : 148697