Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
11 2017 - 02-09 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
12 2017-02-03 AUDYCJA KLASY SAKSOFONU
13 KONCERT LAUREATÓW II FORTEPIANOWEGO SZKOLNEGO KONKURSU ETIUD
14 2017-01-31 AUDYCJA KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH
15 2016-12-01 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU

Strona 3 z 23

Odsłon : 120618