Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
11 2017 - 05-25 audycja klas skrzypiec
12 2017 - 05-24 - audycja klas; fortepianu i skrzypiec
13 2017-05-08 AUDYCJA klas: fortepianu, altówki i harfy
14 2017-04-10 AUDYCJA ŚPIEW SKRZYPCE FORTEPIAN
15 2017-03-07 recital uczennicy klasy fortepianu Klaudii Kryśkiewicz

Strona 3 z 24

Odsłon : 145833