Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
11 2017-05-08 AUDYCJA klas: fortepianu, altówki i harfy
12 2017-04-10 AUDYCJA ŚPIEW SKRZYPCE FORTEPIAN
13 2017-03-07 recital uczennicy klasy fortepianu Klaudii Kryśkiewicz
14 2017 - 02-09 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
15 2017-02-03 AUDYCJA KLASY SAKSOFONU

Strona 3 z 24

Odsłon : 131706