Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
111 2012 - 03 - 20 AUDYCJA SZKOLNA SKRZYPIEC, GITARY, KLARNETU
112 2012 - 02-18 KARNAWAŁOWY WOŁOMIŃSKI KONCERT WIEDEŃSKI
113 2011 - 05-02 KONCERT z okazji Beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II
114 18 - 19 .06.2011 Zakończenie roku - koncerty
115 2011.06.19 Koncert Symfoniczny w MDK Wołomin

Strona 23 z 23

Odsłon : 120618