Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
111 2012 - 04-25 KONCERT ARTYSTEK Z TURCJI
112 2012 - 04-20 AUDYCJA SZKOLNA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO KONKURSÓW WE WŁOSZECH H
113 KONCERT "STABAT MATER" W Wołominie 2012- 04-01
114 CYKL KONCERTÓW" STABAT MATER" 11 marca - 1 kwietnia 2012
115 2012- 03-30 AUDYCJA - KLASY FORTEPIANU

Strona 23 z 24

Odsłon : 148704