Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
116 2012 - 03 - 20 AUDYCJA SZKOLNA SKRZYPIEC, GITARY, KLARNETU
117 2012 - 02-18 KARNAWAŁOWY WOŁOMIŃSKI KONCERT WIEDEŃSKI
118 2011 - 05-02 KONCERT z okazji Beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II
119 18 - 19 .06.2011 Zakończenie roku - koncerty
120 2011.06.19 Koncert Symfoniczny w MDK Wołomin

Strona 24 z 24

Odsłon : 145832