Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
16 2016-11-28 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC i KLARNETU
17 2016-11-23 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
18 2016-10-27 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
19 2016-10-26 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
20 AUDYCJA SKRZYPCOWA DYPLOMANTKI KLAUDII JEZNACH

Strona 4 z 23

Odsłon : 120616