Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
16 2017 - 02-09 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
17 2017-02-03 AUDYCJA KLASY SAKSOFONU
18 KONCERT LAUREATÓW II FORTEPIANOWEGO SZKOLNEGO KONKURSU ETIUD
19 2017-01-31 AUDYCJA KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH
20 2016-12-01 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU

Strona 4 z 24

Odsłon : 145821