Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
16 KONCERT LAUREATÓW II FORTEPIANOWEGO SZKOLNEGO KONKURSU ETIUD
17 2017-01-31 AUDYCJA KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH
18 2016-12-01 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
19 2016-11-28 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC i KLARNETU
20 2016-11-23 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU

Strona 4 z 24

Odsłon : 131706