Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
21 2016-11-28 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC i KLARNETU
22 2016-11-23 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
23 2016-10-27 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
24 2016-10-26 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
25 AUDYCJA SKRZYPCOWA DYPLOMANTKI KLAUDII JEZNACH

Strona 5 z 24

Odsłon : 145828