Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
21 2016-10-27 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
22 2016-10-26 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
23 AUDYCJA SKRZYPCOWA DYPLOMANTKI KLAUDII JEZNACH
24 2016-03-18 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
25 2016-01-23 PERKUSYJNY KONCERT KOLĘDOWY

Strona 5 z 24

Odsłon : 131706