Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
26 2015-11-16 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
27 2015-11-03 AUDYCJA KLASY FLETU
28 2015-10-29 AUDYCJA SZKOLNA KLASY SKRZYPIEC
29 2015-10- 09 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
30 KOŃCOWOROCZNE KONCERTY GALOWE

Strona 6 z 23

Odsłon : 120614