Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
26 2016-03-18 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
27 2016-01-23 PERKUSYJNY KONCERT KOLĘDOWY
28 2015-12-14 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
29 2015-12-10 audycja klasy skrzypiec
30 2015-12-09 Audycja klasy skrzypiec

Strona 6 z 24

Odsłon : 145815