Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
31 2015-06-10 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
32 2015- 06- 06 AUDYCJA KLASY AKORDEONU
33 2015-06-03 KONCERT SZKOŁY II STOPNIA
34 2015-06-02 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
35 2015-05-25 KONCERT WOKALNY Z OKAZJI DNIA MATKI

Strona 7 z 23

Odsłon : 120620