Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
31 2015-10-29 AUDYCJA SZKOLNA KLASY SKRZYPIEC
32 2015-10- 09 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
33 KOŃCOWOROCZNE KONCERTY GALOWE
34 2015-06-10 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
35 2015- 06- 06 AUDYCJA KLASY AKORDEONU

Strona 7 z 24

Odsłon : 131730