Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
31 2015-11-16 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
32 2015-11-03 AUDYCJA KLASY FLETU
33 2015-10-29 AUDYCJA SZKOLNA KLASY SKRZYPIEC
34 2015-10- 09 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
35 KOŃCOWOROCZNE KONCERTY GALOWE

Strona 7 z 24

Odsłon : 145820