Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
36 2015-05-20 AUDYCJA SZKOLNA KLASY SKRZYPIEC i FORTEPIANU
37 2015-05-14 WIOSENNY KONCERT w ramach cyklu XX koncertów na XX-lecie szkoły
38 2015- 05-13 RECITAL DYPLOMOWY (SKRZYPCE)
39 PRZYWITAJMY WIOSNĘ KONCERTOWO
40 2015-04-29 KONCERT w WYKON. ORKIESTRY SZKOLNEJ

Strona 8 z 23

Odsłon : 120617