Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
36 2015-06-10 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
37 2015- 06- 06 AUDYCJA KLASY AKORDEONU
38 2015-06-03 KONCERT SZKOŁY II STOPNIA
39 2015-06-02 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
40 2015-05-25 KONCERT WOKALNY Z OKAZJI DNIA MATKI

Strona 8 z 24

Odsłon : 145839