Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
41 2015- 05-13 RECITAL DYPLOMOWY (SKRZYPCE)
42 PRZYWITAJMY WIOSNĘ KONCERTOWO
43 2015-04-29 KONCERT w WYKON. ORKIESTRY SZKOLNEJ
44 2015-04-17 AUDYCJA DYPLOMANTKI OLGI KACZYŃSKIEJ
45 2015- 03- 30 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU

Strona 9 z 24

Odsłon : 131714