Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
41 2015-05-20 AUDYCJA SZKOLNA KLASY SKRZYPIEC i FORTEPIANU
42 2015-05-14 WIOSENNY KONCERT w ramach cyklu XX koncertów na XX-lecie szkoły
43 2015- 05-13 RECITAL DYPLOMOWY (SKRZYPCE)
44 PRZYWITAJMY WIOSNĘ KONCERTOWO
45 2015-04-29 KONCERT w WYKON. ORKIESTRY SZKOLNEJ

Strona 9 z 24

Odsłon : 145843