Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
46 2015-04-17 AUDYCJA DYPLOMANTKI OLGI KACZYŃSKIEJ
47 2015- 03- 30 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
48 2015-03-26 AUDYCJA KLASY FLETU
49 2015-03-10 AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC
50 2015- 02- 26 AUDYCJA KLASY FLETU

Strona 10 z 24

Odsłon : 145830