Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
6 2017-10-30 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
7 2017-05-31 RECITAL dyplomanta Kacpra Makowskiego
8 2017 - 05- 29 RECITAL dyplomanta Adriana Radzikowskiego
9 2017 - 05-25 audycja klas skrzypiec
10 2017 - 05-24 - audycja klas; fortepianu i skrzypiec

Strona 2 z 24

Odsłon : 131712