Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Koncerty i audycje

Lp Tytuł artykułu
6 2018-02-01 AUDYCJA KLASY PERKUSJI
7 2017-11-09 AUDYCJA klasy skrzypiec
8 2017-10-30 AUDYCJA KLASY FORTEPIANU
9 2017-05-31 RECITAL dyplomanta Kacpra Makowskiego
10 2017 - 05- 29 RECITAL dyplomanta Adriana Radzikowskiego

Strona 2 z 24

Odsłon : 145828